รับปรึกษากฎหมายและอรรถคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ติดต่อ Line ID : T.G.GROUP รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร คดีเงินกู้ ค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อฯ โทร 094-6848668 "คำพิพากษาของศาลย่อมเป็นอันเด็ดขาด" "ผู้เสียหายเท่านั้นจึงมีอำนาจฟ้องคดี" "ถ้าโจทก์ไม่นำสืบจำเลยย่อมพ้นผิด" "หน้าที่นำสืบย่อมตกอยู่แก่โจทก์" "ความเป็นธรรมนั่นแหละคือความเสมอภาค"

ความเป็นมากฎหมาย ตอนที่ 1

S.P. Law Office | 02:15 |

สวัสดีครับ ทนายความเศรษฐพิชญฤ์ ขอรายงานตัวในบทความที่สองกับช่วงบ่าย ๆ นะครับ การที่สังคมเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เหล่าย่อมมีความขัดแย้งทางสังคมบ้าง ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีกฎเกณฑ์มากำกับเพื่อให้สังคมเป็นระเบียบเรียบร้อย และสงบสุข


ความจำเป็นของกฎหมาย
 • ต้องเข้าใจนะครับว่ากฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้บุคคลนั้นจะไม่ยอมรับกฎหมายนั้นๆ แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย(อย่างเท่าเทียมกัน?) เหมือนกันแม้จะอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรที่ไหนก็ตามหรือจะไปหลบอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีใครรู้จักเลยก็ตาม บุคคลนั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศนั้นๆ ที่ประกาศบังคับใช้เสมอเสมือนกัน
 • ยกตัวอย่าง เช่น คุณเป็นชาวสวนปลูกผัก เลี้ยงปลา เมื่อจะนำมาจำหน่ายก็จำหน่ายภายใต้กฎหมาย หรือคุณเป็นนักธุรกิจต้องการจำหน่ายสินค้าสักอย่างก็ต้องทำในกรอบของกฎหมาย หรือคุณไม่ทำอะไรเลยอยู่วันดีคืนดีมีคนมาบอกว่าคุณคือทายาทร้อยล้านที่เขาตามหาเป็นเวลา 20 ปี (เนื่องจากทารกได้โดนสับเปลี่ยนอะไรประมาณละครน้ำเน่า)การพิสูจน์ความจริง หรือการรับรอง หรือการเป็นทายาทต่างๆก็ต้องมีกฎหมายรองรับ การพิสูจน์ความจริง หรือการรับรอง หรือการเป็นทายาทก็มีกฎหมายบังคับเช่นกัน และอื่นๆ อีกหลายกรณีที่ผมไม่ได้ยกตัวอย่างแต่ก็ให้เข้าใจเบื้องต้นก่อนว่าแม้ผู้เขียนที่กำลังเขียนหรือผู้อ่านที่กำลังอ่านอยู่ก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย(พ.ร.บ.ความรับผิดเกี่ยวกับคอมพพิวเตอร์และอื่นๆ)
 • เห็นไหมล่ะครับว่ากฎหมายสำคัญและจำเป็นกับชีวิตประจำวันของทุกๆคนและทุกเพศทุกวัยจริงๆ ฉะนั้น การรู้กฎหมายก็จำเป็นและย่อมเป็นการดี ทั้งเป็นประโยชน์กับตัวเองและผู้อื่นรวมถึงสังคมหากทุกคนเคารพสิทธิและหน้าที่ของกันและกัน ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันสังคมคงมีแต่ความ สงบสุขตลอดไปภายใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดชนะครับ


กฎหมายคืออะไร  
 • กฎหมายคือกฎเกณฑ์หรือแบบแผนที่ควบคุมความประพฤติของมนุษย์(รวมถึงสัตว์และสิ่งของซึ่งหมายถึงทรัพย์สินของมนุษย์ )ในสังคมมีลักษณะบังคับและกำหนดบทลงโทษ ทั้งนี้เพื่อความสงบสุข ร่มเย็น(ถ้ายอมรับและเคารพสิทธิผู้อื่น หากไม่ยอมรับและเคารพกฎหมายก็เป็นเพียงเศษกระดาษและหันมาใช้กฎหมู่แทนฯ เป็นต้น)และเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมขึ้นในสังคม....
 • ภาษิตละตินบทหนึ่งกล่าวว่า "Ubi societas, ibi jus" แปลว่า "ที่ไหนมีสังคมที่นั่นมีกฎหมาย" แสดงให้เห็นว่าความผูกพันของกฎหมายกับสังคม เมื่อมนุษย์จะอยู่รวมกันเป็นคณะได้อย่างสงบ สังคมก็จะปกติสุข ต้องมีกฎเกณฑ์เพื่อการให้ปฏิบัติตามและบทลงโทษที่แน่นอนรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม

 • นักนิติศาสตร์หลายยุคมีความเชื่อในทางกฎหมายว่า ขึ้นอยู่กับเหตุผล(reason)ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติความถูกผิด ความชอบไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจเปลี่ยนแปลงไปโดยอำนาจ(power)หรืออำเภอใจ(arbitrary will) ของผู้มีอำนาจแห่งรัฐได้(ไม่ใช่ผู้มีบารมีนอกหรือเหนือรัฐธรรมนูญแต่อย่างใดนะครับ)

 • ต่อมาภายหลังได้มีกลุ่มนักนิติศาสตร์มีความเห็นว่าขึ้นอยู่กับอำเภอใจของผู้บัญญัติ ซึ่งถือว่ากฎหมายย่อมหาเหตุผลไม่ได้ ซึ่งนักวิชาการแนวคิดนี้คือ จอห์น ออสติน (John Austin)เขาถือหลักว่า กฎหมายเป็นคำบัญชาของ (ผู้มีอำนาจเขียน)ผู้มีอำนาจสูงสุดในทางการเมืองชุมชนนั้นๆ

 • แต่กฎหมายก็มิใช่สิ่งที่กำหนดขึ้นตามอำเภอใจของผู้มีอำนาจสูงสุดในชุมชน โดยอิสระกฎเกณฑ์ได้ก่อตัวขึ้นเองในสังคมมนุษย์แล้วค่อยๆมีวิวัฒนาการเรื่อยๆ โดยมิได้เริ่มขึ้นเพราะความจงใจของมนุษย์คนใดคนหนึ่ง

 • จะเห็นได้ว่า กฎหมายมิได้สร้างขึ้นเพื่อบังคับใช้ในสังคมของมนุษย์เท่านั้น แต่มันเกิดขึ้นหรือถูกสร้างขึ้นเพื่อมุ่งไปสู่ความคิดในทางยุติธรรม (Idea of Justice)นักนิติศาสตร์ทั้งหลายต่างมุ่งประสงค์ที่จะวางหลักเกณฑ์ให้เกิดความเป็นธรรมแก่สังคม ทั้งนี้โดยยึดหลัก "ประโยชน์สุขของประชาชนคือกฎหมายสูงสุด"


วิวัฒนาการของกฎหมายไทย  
 • ระบบสังคมและกฎหมายไทยสมัยสุโขทัย ซึ่งมีวิวัฒนาการและความเป็นมาดังนี้ สังคมสุโขทัยเป็นยุคก่อนที่ไทยจะก้าวสู่การปกครองระบบรวมศูนย์ ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงพระราชอำนาจ ตามลัทธิเทวราชของขอม โดยไทยรวบรวมชุมชนต่างๆ เป็นอาณาจักรมีการต่อสู้กับชาติอื่นๆ อาทิ ละว้า มอญ เขมร
 • เขมรเป็นชาติที่มีอำนาจเหนือแผ่นดินแหลมทอง และจะยกทัพมากวาดต้อนคนไทยไปเป็นทาส เพื่อเป็นแรงงานในเทวสถานต่างๆ หรือในการรบที่ปรากฏตามภาพสลักนูนบนผนังนครวัด ซึ่งเป็นภาพที่สลักกองทัพพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ผู้สร้างนครวัดนั่นเอง....

 • ในขบวนหน้าสุดถือว่าเป็นทหารเลวตายก่อนคือพวกสยาม ชุมชนไทยพยายามปลดแอกที่สำคัญ โดยการนำของนายร่วง บุตรนายคงเคราหัวหน้าชุมชนไทยลพบุรี ในสมัยนั้นเขมรบังคับให้ชุมชนลพบุรีส่งส่วยน้ำจากทะเลชุบศร เพื่อนำไปสรงน้ำในงานพิธี เขมรถือว่ากษัตริย์เป็นเทพเจ้าตามลัทธิเทวราช


 • นายร่วงได้สานภาชนะด้วยไม้ไผ่แล้วยาด้วยชันน้ำมันยาง เพื่อบรรจุน้ำ และมีน้ำหนักเบา การประดิษฐ์นี้ทำให้ประชาชนร่ำลือว่านายร่วงมีวาจาสิทธิ์ สามารถเอาชลอมตักน้ำได้ และสมัครมาเป็นพรรคพวกมากขึ้น พระเจ้าอินทรวรมันที่ 2 โอรสของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ของขอมได้ยกกองทัพไปปราบไทย แต่ถูกไทยตีแตกพ่ายไป ต่อมาภายหลังนายร่วงได้เป็นเจ้ากรุงสุโขทัยเรียกว่า "พระร่วง"
 • ต่อมาชุมชนไทยเมืองราด และเมืองบางยาง ได้ร่วมกันชุมชนไทยสุโขทัยขับไล่เขมรออกไป และพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราดได้ยกสหายของตนคือ พ่อขุนบางกลางหาวเจ้าเมืองบางยาง ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย และทำพิธีราชาภิเษก นามว่า "พ่อขุนศรีอินทราบดินทราทิตย์" ภายหลังย่อมาเหลือเพียง "พ่อขุนศรีอินทราทิตย์"...
 •  รัฐต่างๆได้ถูกปลดแอก เขมรไปหมดสิ้น อาทิ รัฐเชียงใหม่ โดยเม็งราช รัฐพะเยาโดยพญางำเมือง รัฐฉอดโดยพ่อขุนสามชน การมีชุมชนย่อยๆ ต่างเข้ามาสวามิภัคดิ์เป็นต้นกำเนิดของระบบศักดินาและระบบสมบูรณายาสิทธิราชย์..


 • ในยุคสุโขทัย มีการแบ่งปันที่นาตามศักดิ์ของแต่ล่ะคน และในราวปี พ.ศ. 1916 มีการตรากฎหมายลักษณะโจร มีการปรับไหมตามศักดิ์และฐานะตามศักดินา...


 • ในยุคอาณาจักรสุโขทัย พระเจ้าเม็งรายแห่งอาณาจักรล้านนาได้มีการตรากฎหมายขึ้น เรียกว่า มังรายศาสตร์ได้บัญญัติถึงการกู้เงิน การรับมรดก การสมรส การหมั้น หารหย่า โทษ ลักษณะวิวาท การพิจารณาตัดสินคดีความ และในส่วนประชาชนก็มีการแบ่งประชาชนออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่รับราชการเป็นคนในสังกัดหลวง กับกลุ่มที่เป็นไท เช่น เจ้าพัน พ่อค้า ผู้รับราชการ ฯ ชั้นต่ำสุดเรียกว่า "ไพร่"...


กฎหมายในยุคพ่อขุนรามคำแหง


 • ตามที่ปรากฏในหลักศิลาจารึกมีข้อความที่เป็นหลักกฎหมายดังนี้  กฎหมายว่าด้วยภาษี ในหลักศิลาจารึกด้านที่ 1 บรรทัดที่ 18-19 มีความว่า "เมื่อชั่วพ่อขุนรามคำแหง เมืองสุโขทัยนี้ดี เจ้าเมืองบ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทาง" คำว่า "จกอบ" เป็นภาษาขอมความว่า ภาษีที่เก็บแก่ผู้นำข้าวของและสัตว์ต่างๆ เข้ามาขาย ซึ่งในหลักศิลาจารึกมีการกำหนดยกเลิกการเก็บภาษีผ่านแดน...
 • กฎหมายว่าด้วยการซื้อขายความว่า "เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้างค้า ใครจักค้าม้าค้า ใครจักค้าเงือนค้าทองค้า" แสดงให้เห็นนะครับว่าสังคมสุโขทัยมีสัญญาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า
 • กฏหมายลักษณะมรดกความว่า "ไพร่ฟ้าหน้าใส ลูกเจ้าลูกขุนผู้ใดแล้ ล้มหายตายหายกว่าเหย้าเรือนเพื่อเชื้อเสื้อคำมั่น ช้างขอลูกเมียเยียข้าว ไพร่ฟ้าข้าไท ป่าหมากพลู พ่อเชื้อมันไว้แก่ลูกมันสิ้น" หมายความว่ามรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทของผู้ตายนะครับ ปัจจุบันปรากฎในกฎหมายครอบครัว 
 • กฎหมายที่ดิน ความว่า "สร้างป่าหมากพลูทั่วเมืองทุกแห่ง ป่าพร้าวก็หลายในเมืองนี้ ป่าลางก็หลายในเมืองนี้หมากม่วงก็หลายในเมืองนี้ หมากขามก็หลายในเมืองนี้ ใครสร้างได้ไว้แก่มัน" หมายถึงใครหักร้างถางพง ทำไร่ทำสวนถือว่าบริเวณนั้นเป็นของคนๆนั้นนะครับ
 • กฎหมายวิธีพิจารณาความ ความว่า "ไพร่ฟ้าลูกเจ้าลูกขุนผิแลผิดแผกแสกว้างกัน สวนดูแท้แล้จึงแล่งความแก่ข้าด้วยซื่อ บ่เข้าผู้ลัก มักผู้ซ่อน เห็นข้าวท่าน บ่ใครผิน เห็นสินท่านบ่ใครเดือด" หมายความว่าเมื่อมีข้อพิพาทกันไม่ว่าจะเป็นราษฏรหรือขุนนาง ราชการท่านให้ไต่สวนให้ชัดเจน(ไม่มีคำว่าสองมาตรฐานนะครับ)
 • กฎหมายร้องทุกข์ ความว่า "ในปากประตูมีกระดิ่งอันแขวนไว้ หั้นไพร่ฟ้าหน้าปก กลางบ้านกลางเมือง มีถ้อยมีความเจ็บท้อง ข้องใจ มันจักเถิง เจ้าเถิงขุนบ่ไร่ไปสั่นกระดิ่งอันท่านแขวนไว้ พ่อขุนรามคำแหงเจ้าเมืองได้ยินเรียก เมื่อถามสวนความแก่นมันด้วยซื่อ ไพร่ในเมืองสุโขทัยนี้จึ่งชม"หมายความว่า ใครมีข้อพิพาทมีถ้อยความเดือดร้อนอันไม่อาจกล่าวถึงเจ้านายได้ ก็ร้องทุกข์ต่อพระองค์ได้ครับ
 • กฎหมายเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยและกฎหมายมนุษยธรรม ความว่า "คนใดขี่ช้างมาหา พาเมืองมาสู่ ช่วยเหนือเพื่อกู้ มันบ่มีช้างบ่มีม้า บ่มีปั่วบ่มีนาง บ่มีเงินบ่มีทองให้แก่มันช่วยมันตวง เป็นบ้านเป็นเมือง ได้เลือก ข้าเสือหัวพุ่งหัวรบก็ดี บ่ฆ่าก็ดี" หมายความว่าผู้ใดพึ่งบารมีพระองค์ท่าน ก็ให้โปรดช่วยเหลือเกื้อกูล ขาดเหลือประโยชน์อะไรก็จะช่วยเหลือ ถ้ารบชนะได้ตัวศึก แม่ทัพนายกองก็ทรงห้ามมิให้ฆ่าหรือทำร้าย แต่ทรงแจกไปเป็นไพร่เชลยแก่ลูกเจ้าลูกขุน ซึ่งตรงกับหลัก อนุสัญญาเจนีวา ค.ศ.1864...
 • จะเห็นนะครับว่านี้ความเป็นมาในยุคแรกของกฎหมายไทย ซึ่งเห็นได้ว่ากฎหมายยุคแรกๆเน้นเรื่องหลักและครอบคลุมเป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องของกฎหมายส่วนมากมีแต่วิชาการ ตัวหนังสือนะครับซึ่งหลายท่านอาจน่าเบื่อแต่ก็ต้องยอมรับเพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องศึกษาโดยเฉพาะนักนิติศาสตร์ทั้งหลาย
 • วันนี้พอหอมปากหอมคอก่อนแค่นี้นะครับมากไปเดี๋ยวเบื่อ แล้วเจอกันอีกในบทความต่อไปครับ


ขอให้มีความสุขกับการเพิ่มความรู้นะครับ การเพิ่มวันล่ะนิดวันล่ะน่อยเชื่อว่าสักวันทุกท่านต้องเป็นผู้รอบรู้ได้ในเรื่องที่ศึกษา หากเปิดใจยอมรับมันสิ่งนั้นก็จะเข้าไปอยู่ในใจโดยไม่เป็นเรื่องน่าเบื่อได้อย่างแน่นอน

                                                              ทนายความเศรษฐพิชญฤ์
                                                              ๒๘ เมษายน ๒๕๕๓


ความเป็นมาของกฎหมาย ตอนที่ 2Category:

S.P.LAW OFFICE รับปรึกษากฎหมาย รับว่าความทั่วราชอาณาจักร:
S.P.LAW OFFICE โดยทนายความเศรษฐพิชญฤ์ สีหามาตย์ รับปรึกษากฎหมาย และอรรถคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา คดีมรดก ที่ดิน ค้ำประกัน จำนอง เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ขายฝาก แรงงาน ลิขสิทธิ คดียาเสพติด คดีฟ้องหย่า เช็ค แชร์ ฉ้อโกง รับรองบุตร จดทะเบียนรับบุตรบุญธรรม จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า จดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทำวีซ่า ของใบอนุญาทำงาน ฯลฯ ติดต่อ โทร (+66) 094-684-8668 อีเมล์ Lawyer_gorge@hotmail.com Line id: t.g.group website:www.lawyersthai.com

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Free Backlinks
Free BacklinksFree Auto Backlink Exchange Service
free Backlink Submit ExpressSubmit Express - SEO Services
AllNewsSite Link Exchange