รับปรึกษากฎหมายและอรรถคดี รับว่าความทั่วราชอาณาจักร ติดต่อ Line ID : T.G.GROUP รับว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา ทั่วราชอาณาจักร คดีเงินกู้ ค้ำประกัน จำนอง ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อฯ โทร 094-6848668 "คำพิพากษาของศาลย่อมเป็นอันเด็ดขาด" "ผู้เสียหายเท่านั้นจึงมีอำนาจฟ้องคดี" "ถ้าโจทก์ไม่นำสืบจำเลยย่อมพ้นผิด" "หน้าที่นำสืบย่อมตกอยู่แก่โจทก์" "ความเป็นธรรมนั่นแหละคือความเสมอภาค"
อันเป็นเครื่องถอนกิเลส (หลวงปู่มั่น ภูิริทัตเถร)


 (อาจารย์มั่น ภูริถัตเถร)

ธรรมชาติของดีทั้งหลาย ย่อมเกิดมาแต่ของไม่ดีอุปมาดังดอกปทุมชาติอันสวยๆ งาม ก็เกิดขึ้นมาจากโคลนตมอันเป็นของสกปรกปฏิกูลน่าเกลียด แต่ว่าดอกบัวนั้น เมื่อขึ้นพ้นโคลนตมแล้วย่อมเป็นสิ่งที่สะอาด เป็นสิ่งที่ทัตทรงของพระราชา อุปราช อำมาตย์ และเสนาบดี เป็นต้น และดอกบัวนั้นก็มิกลับคืนไปยังโคลนตมอีกเลย ข้อนี้เปรียบเหมือนพระโยคาวจรเจ้า ผู้ประพฤติพากเพียรประโยคพยายาม ย่อมพิจารณาซึ่งสิ่งสกปรกน่าเกลียด จิตจึงพ้นสิ่งสกปรก น่าเกลียดได้สิ่งสกปรกน่าเกลียดนั้นคือ ตัวเรานี้เอง ร่างกายนี้เป็นที่ประชุมของโสโครก คือ อุจาระ ปัสสาวะ (มูตร คูถ ทั้งปวง) สิ่งที่ออกจาก ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง เป็นต้น ก็เรียกว่า ขี้ทั้งหมด เช่น ขี้หัว ขี้เล็บ ขี้ฟัน เป็นต้น เมื่อสิ่งเหล่านี้ร่วงหล่นลงสู่อาหาร มีแกง กับ เป็นต้น
      การทำความดี ให้เริ่มต้นจากตัวเราก่อน สังคมมันจะเลว แต่ตัวเราไม่ต้องเลวร้ายตาม เราไม่สามารถห้ามคนอื่นทำความชั่วได้ แต่ห้ามตัวเราไม่ให้ทำความชั่วได้ อย่าหวังพึ่งผู้อื่นมากจนกว่าการคิดที่จะพึ่งตนเอง อย่าแสวงหาสิ่งที่อยู่นอกตัวเราจนเกินพอดี พองาม การทำความดีในตน เป็นสิ่งที่ทำได้ ถ้าหาความเป็นธรรมจากภายนอกมีแต่จะผิดหวังเท่านัน      คนที่โกรธคนอื่น จะเสียเปรียบคนอื่นมาก อย่าไปหาความดีจากคนอื่น อย่า

  สวัสดีครับผู้อ่านทุกท่านที่เคารพครับ ตั้งแต่ต้นปีนี้ไปผมจะเริ่มเขียนบล็อกแล้ว เพราะช่วงนี้พอมีเวลาบ้างจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้กฎหมายแก่ผู้สนใจทุกท่านที่ชอบและแสวงหาความรู้ใส่ตัวตลอดเวลา  ในการดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นยากลำบาก บางคนก็สบาย แตกต่างกันไปตามฐานะการงานและการเงิน การศึกษา แต่มีคนบางกลุ่มที่ยังชักหน้าไม่ถึงหลัง จำเป็นจะต้องหาหยิบยืม กู้หนี้ ยืมสินหรือนำทรัพย์สินที่มีอยู่ไปจำนำ จำนอง ฯลฯ เพื่อนำมาหมุนเวียนให้อยู่รอด ดังนั้น หากเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเป็นหนี้ เราควรศึกษาให้ละเอียดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเสียรู้ในการทำนิติกรรมและสัญญาผมขอนำเสนอเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายกู้ยืมนะครับ

You can replace this text by going to "Layout" and then "Page Elements" section. Edit " About "

Free Backlinks
Free BacklinksFree Auto Backlink Exchange Service
free Backlink Submit ExpressSubmit Express - SEO Services
AllNewsSite Link Exchange